top of page
Procesfacilitatie Programma

Procesfacilitatie PROGRAMMA

Voor wie?

Organisaties die worstelen met een complexe uitdaging en op zoek zijn naar deskundige begeleiding bij het vinden van innovatieve oplossingen. Met ons VR-ondersteund programma, welke is ontwikkeld voor het optimaal faciliteren van een probleemoplossingsproces, gaan we samen met jouw team aan de slag om vernieuwende ideeën te bedenken en werken we toe naar concrete oplossingen. Dit doen we volgens een gestructureerd, efficiënt en wetenschappelijk onderbouwd proces.

Wat levert het op?

Naast het vinden van innovatieve oplossingen voor het huidige vraagstuk, draagt het volgen van ons VR-ondersteund programma bij aan de professionalisering van je team en de innovatiekracht van je organisatie. We staan stil bij de drivers en barrières van creativiteit, je leert hoe je creatieve denktechnieken kunt toepassen, en we bieden wetenschappelijke inzichten die je helpen om ook toekomstige probleemoplossingsprocessen succesvol te doorlopen.

Hoe ziet het programma eruit?

We starten met een krachtig inspiratieshot. Hierbij nemen we je mee in de psychologie van creativiteit en innovatie, en word je je bewust van eigen vastgeroeste patronen in denken en handelen.

Daarna gaan we samen met jouw team aan de slag om concrete oplossingen te vinden voor het vraagstuk welke door jullie is aangedragen. We besteden uitgebreid aandacht aan een ‘ideeënexpeditie’ waarin je team geprikkeld wordt om vernieuwende ideeën te bedenken. Dit doen we door gebruik te maken van effectieve creatieve denktechnieken. We nemen je stapsgewijs mee in het proces om steeds meer buiten gebaande paden te denken en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Op cruciale momenten in dit proces zetten we VR technologie in om de verbeeldingskracht te stimuleren en het creatieve brein te stretchen.

 

Vervolgens werken we toe naar de meest veelbelovende oplossingen. Ook deze fase verdient uitgebreid aandacht gezien de uitdagende psychologische mechanismen en groepsprocessen die hieraan ten grondslag liggen. Veel creatief potentieel gaat verloren omdat mensen van nature neigen om te kiezen voor vertrouwde en veilige opties. Voor het succesvol selecteren van de meest kansrijke oplossingen is lef nodig. We benutten krachtige VR technologie om het ideeënselectieproces optimaal vorm te geven.

Het oogsten van ideeën en het kiezen van de meest veelbelovende oplossingen gebeurt op zowel individueel niveau als in groepsverband om de diversiteit binnen de groep en het creatief potentieel optimaal te benutten. Gedurende het programma doorlopen deelnemers op cruciale momenten in het probleemoplossingsproces de vijf virtuele ruimtes die we hebben ontwikkeld. Onze virtuele omgevingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en stimuleren het creatieve proces door in te spelen op belangrijke aspecten van cognitie, emotie en gedrag.

De optimale teamgrootte is tussen 6 tot 12 deelnemers. Voor grotere groepen adviseren we een traject op maat.

Het VR-ondersteund programma voor optimale facilitatie van probleemoplossingsprocessen wordt aangeboden als een eendaags programma, maar kan ook worden geïntegreerd in een langdurig innovatie- of transitietraject.

Heb je vragen over ons VR-ondersteund programma of de daaraan verbonden kosten,
neem dan contact met ons op.

team_ideeen.jpg
Jongen met vrbril.jpg

Wetenschappelijke inzichten en vooruitstrevende
VR technologie worden gebruikt om het probleemoplossingsproces optimaal te faciliteren.

ACT VR-Training
bottom of page